VRAGEN? BEL
011 51 62 70

Nieuwe regels ivm sortering keukenafval, etensresten en levensmiddelenafval

Bereid u voor op de gescheiden inzameling van keukenafval, etensresten en levensmiddelenafval!

Wat zijn de verplichtingen voor uw instelling of bedrijf vanaf 1 januari 2021?

Binnenkort wordt het verplicht om keukenafval, etensresten en levensmiddelenafval selectief te gaan inzamelen. Deze maatregel uit de laatste wijziging van het Vlarema, treedt in werking op 1 januari 2021.

Keukenafval en etensresten komen momenteel nog vaak terecht bij het bedrijfsafval. Hoewel deze fracties nuttig kunnen worden toegepast (o.a. compostering en vergisting), worden ze dus nog vaak verbrand. Om deze fracties toch nuttig te kunnen toepassen, dringt een gescheiden inzameling zich op.

Voor wie geldt deze verplichting?

De verplichting is van toepassing voor bedrijven en instellingen waar regelmatig en minstens één maal per week warme maaltijden worden geserveerd of bereid, en indien u behoort tot één van de volgende categorieën:

 • onderwijsinstellingen met meer dan 300 leerlingen
 • ziekenhuizen en psychiatrische ziekenhuizen met meer dan 25 erkende bedden
 • woonzorgcentra met een erkende capaciteit van meer dan 30 bedden
 • penitentiaire inrichtingen
 • kazernes van de strijdmachten met meer dan 100 werknemers
 • bedrijven en instellingen met meer dan 100 werknemers
 • restaurants, brasserieën en hotels met meer dan 50 maaltijden per dag
 • feestzalen en polyvalente zalen met een capaciteit van meer dan 250 zitplaatsen
 • cateringbedrijven

Ook super- en hypermarkten met een netto verkoopsoppervlakte van minimaal 400 m2 zijn verplicht deze fracties te gaan sorteren. Zij dienen aparte containers te voorzien voor verpakte en onverpakte voedingswaren en dierlijke en plantaardige voedingsmiddelen.

Vanaf 31 december 2023 zal de verplichting om keukenafval en etensresten selectief in te zamelen naar alle bedrijven worden uitgebreid.

Welk afval hoort thuis in mijn container voor keukenafval en etensresten?

 • schillen, resten en overschotten van groenten en fruit;
 • gekookte, gefrituurde… etensresten;
 • groenten-, vlees-, visresten van soep opgevangen via zeef;
 • koffiedik;
 • brood(resten);
 • eierschalen;
 • keukenrolpapier, door etensresten vervuilde papier- en kartonnen voedingsverpakkingen;
 • papieren servetten;
 • verwelkte snijbloemen;
 • resten van vlees en vis (vetresten …);
 • ontpakte voedingswaren (voor verpakte voedingswaren moet een aparte container worden voorzien).

Vet en oliën, theezakjes en koffiepad, beenderen, schelpen van mosselen, snoeihout, verpakte voedingswaren, … zijn veel voorkomende afvalfracties die NIET thuishoren in de container voor keukenafval en etensresten.

Welke acties kan ik ondernemen?

Neem contact op met uw contactpersoon binnen Traflux indien uw bedrijf tot 1 van de criteria behoort.

Voorzie de juiste inzamelrecipiënten op de juiste locaties

Zorg dat er op de plaatsen waar etensresten en voedselafval (keuken, refter, …) kunnen ontstaan afvalbakken aanwezig zijn. Zo vermijdt u dat dit afval bij het restafval terecht komt. Traflux kan 2 recipiënten aanbieden:  

1) Swill bakjes 120L
Een Swill container wordt ter plaatse bij iedere wissel vervangen door een nieuw, zuiver recipiënt.

2) Semi-ondergrondse containers voor keukenafval
Een semi-ondergrondse container is een efficiënt systeem van afvalopslag voor keukenafval. Hiervoor wordt een 1500L container gebruikt. Dit is meer hygiënisch, esthetisch en kostenbesparend.