VRAGEN? BEL
011 51 62 70

Start nu met de sortering en ophaling van PMD en ontvang een eenmalige premie!

Alle bedrijven - van KMO tot multinational - zijn verplicht om hun bedrijfsafval te sorteren. Sinds 1 april worden bedrijven ook aangemoedigd om PMD apart in te zamelen. Bedrijven die hiermee van start gaan, krijgen van Fostplus een eenmalige aanmoedigingspremie van 75 euro.

Wie komt in aanmerking?

Fost Plus wil organisaties die PMD nog niet apart inzamelen en laten ophalen, een duwtje in de rug geven. Concreet voorziet de afvalinzamelaar een eenmalige starterspremie van 75 euro per ondernemingsnummer.

 

Praktisch?

Om te genieten van de premie, neemt u best contact op met Traflux via info@traflux.be zodat een contract ivm PMD afvalophaling kan afgesloten worden. Dit moet voor 31 december 2021 gebeuren.

Traflux helpt u verder bij de afhandeling ervan, zodat u de premie kan ontvangen.

 

Waarom is dit belangrijk?

De milieuwetgeving verplicht een correcte sortering aan de bron. Houdt u zich niet aan de regels, dan kan uw organisatie een aanmaning of proces-verbaal krijgen, met mogelijk een boete als gevolg.

Maar met sorteren vermijdt u niet alleen financiële sancties: door aandacht te besteden aan recycleren, geeft u het imago van uw onderneming ook een boost.