VRAGEN? BEL
011 51 62 70

Visuele controle op sorteerplicht

Wij helpen onze klanten graag te sorteren volgens de nieuwe Vlarema spelregels en dit met de hulp van onze chauffeurs! Onze chauffeurs kijken immers toe op de inhoud van uw restafval container (hetzij een rolcontainer, hetzij een semi-ondergrondse of afzetcontainer) en melden iedere non-conformiteit zodat elke sorteerfout in de toekomst kan vermeden worden.

Volgende afvalstoffen moeten apart worden aangeboden en mogen niet met het restafval meegegeven worden:

 • 1° klein gevaarlijk afval van vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong; 
 • 2° glasafval; 
 • 3° papier- en kartonafval; 
 • 4° gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten; 
 • 5° groenafval; 
 • 6° textielafval; 
 • 7° afgedankte elektrische en elektronische apparatuur; 
 • 8° afvalbanden; 
 • 9° puin; 
 • 10° afvalolie; 
 • 11° gevaarlijke afvalstoffen; 
 • 12° asbestcementhoudende afvalstoffen;
 • 13° afgedankte apparatuur en recipiënten die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten;
 • 14° afvallandbouwfolies;
 • 15° afgedankte batterijen en accu's;
 • 16° PMD afval;
 • 17° houtafval;
 • 18° metaalafval;
 • 19° afgedankte matrassen;
 • 20° recycleerbare harde kunststoffen
 • 21° zuiver piepschuim van verpakkingen met bolletjesstructuur
 • 22° folies;
 • 23° keukenafval en etensresten;
 • 24° levensmiddelenafval

Het is dus de taak van de chauffeur om bij elke ophaling ieder recipiënt visueel te controleren op sorteerfouten. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door het deksel op te lichten van een rolcontainer.

Bij een sorteerfout wordt er een non-conformiteit opgemaakt en in het non-conformiteitenregister genoteerd. We bespreken samen met de klant hoe vermeden kan worden dat deze afvalstoffen in de toekomst nog foutief bij het restafval belanden.

In het ergste geval, bijvoorbeeld wanneer er gevaarlijk afval bij het restafval belandt, wordt het afval geweigerd. Er wordt dan een non-conformiteit opgemaakt en dit wordt geregistreerd. Het kan desgevallend bij een volgende ophaling opnieuw worden aangeboden waarbij dat het gevaarlijk afval selectief werd afgevoerd. Als klant word je natuurlijk hiervan geïnformeerd.

Bij andere sorteerfouten wordt er eveneens een non-conformiteit opgemaakt maar het afval zou wel kunnen opgehaald worden mits een nasortering van de vracht gebeurt alvorens deze naar de verbrandingsoven wordt gebracht. Ook hier word je steeds van geïnformeerd.

Al deze regels klinken erg streng maar weet dat alles steeds wordt besproken. Er wordt voorturend gestreefd naar de beste oplossing in onderling overleg met de klant. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de afvalinzameling bij onze klanten wordt geoptimaliseerd en de sorteerfouten er stilletjesaan uitgaan.