VRAGEN? BEL
011 51 62 70

Vlarema richtlijnen

Met dit schrijven informeren wij U over de recentste ontwikkelingen aangaande het sorteren van restafval.
De Vlaamse overheid verplicht bedrijven om meer en beter te sorteren. Er belanden immers nog heel wat stoffen die perfect recycleerbaar zijn, bij het restafval. En daar wil Vlaanderen komaf mee maken. Daarenboven worden grondstoffen steeds schaarser en dus duurder. Met andere woorden, elk bedrijf is verplicht om afvalstromen, ongeacht de hoeveelheid afval, apart in te zamelen en aan te bieden op basis van de hieronder vermelde lijst.
Concreet betekent dit dat er 21 afvalstoffen apart gehouden moeten worden van het restafval. Daarvan zijn er 3 extra afvalstoffen bijgekomen sinds juni 2018.
Het gaat om plasticfolie (PE - vaak gebruikt als verzamel- en verzendverpakking), zuiver wit piepschuim (EPS) met bolletjesstructuur en recycleerbare harde kunststof (bv. emmers, dozen, rolluiken, wasmanden,..).
1. Klein gevaarlijk afval van vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong
2. Glas
3. Papier en karton
4. Gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten
5. Groenafval
6. Textiel
7. Afgedankte elektrische en elektronische apparaten
8. Banden
9. Puin
10. Afgewerkte olie, zoals motorolie
11. Gevaarlijke afvalstoffen, zoals chemicaliën, PCB-houdende apparaten…
12. Asbest
13. Afgedankte apparatuur en recipiënten die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten, zoals oude koelkasten, diepvriezers…
14. Landbouwfolie
15. Batterijen en accu’s
16. PMD
17. Hout
18. Metaal
19. Recycleerbare harde kunststoffen (nieuw)
20. Geëxpandeerd polystyreen (EPS) (nieuw)
21. Folies (nieuw)

Goed sorteren aan de bron is dus de boodschap!
Inspectiediensten zullen er nauw op toezien dat die nieuwe verplichting correct wordt toegepast. Niet alleen voor ons als afvalinzamelaar, maar ook voor het bedrijf dat het afval aanbiedt. Dat betekent dat de overheid afvaltransporten zal controleren om na te gaan of het vervoerde afval wel selectief werd aangeboden en ingezameld. De inspectiediensten kunnen ook het bedrijf dat het afval produceerde en aanbood sanctioneren.
Restafval zal volgend jaar duurder worden en wij verwachten dat dit de komende jaren nog zal toenemen. Goed sorteren aan de bron is dus de boodschap. Niet alleen voor het milieu maar ook voor uw portemonnee. Geen nood, jullie kunnen rekenen op onze steun om deze verplichting (VLAREMA, art.4.3.2) correct in te vullen.
Onze chauffeurs zullen steekproeven uitvoeren om de inhoud van uw containers te controleren. Bij niet-conformiteit zal u bericht worden.
U mag de afvalstromen uit bovenstaande lijst, indien in kleine hoeveelheden geproduceerd door uw bedrijf, ook naar het containerpark van uw gemeente brengen. Bij grotere hoeveelheden zal Traflux u een gepaste oplossing aanbieden.
Zit U met vragen? Heeft U één van de hierboven vernoemde afvalstoffen waarvoor er nog geen concrete oplossing is voorzien? Neem dan contact op met jullie Traflux accountmanager of met onze klantendienst. Zij helpen jullie graag verder!