VRAGEN? BEL
011 51 62 70

Restafval- en/of PMD-zakken eenvoudig bestellen

Sinds 1 januari is er een nieuwe regel betreffende het sorteren van uw bedrijfsrestafval. Namelijk dat u transparante zakken nodig heeft die conform zijn aan deze nieuwe regelgeving om uw restafval in te deponeren.

 

Door deze maatregel kan de inzamelaar efficiënter controleren op sorteerfouten.

Vastgelegde normen voor de kunststof afvalzakken zijn:

- Minimale gehalte aan gerecycleerde kunststoffen sinds 2021 is 80% (vanaf 2025 wordt dit 100%)

- De zakken dienen doorzichtig te zijn, er is geen exacte waarde vastgelegd maar er moet volledig DOOR de zak gekeken kunnen worden.

- Geaccrediteerde instellingen (QA-CER bvb) moeten de oorsprong en het gehalte van gerecycleerde plastics kunnen garanderen met een certificaat.

 

Het gebruiken van niet-transparante zakken zal steeds beschouwd worden als een non-conformiteit. In zulke gevallen moeten wij vervolgens:

  1. U binnen de 24u in kennis stellen van de non-conformiteit
  2. De inbreuk registreren met vermelding van o.a. de naam van de producent en de aangetroffen selectie in te zamelen afvalstoffen. Het register dient ter beschikking van OVAM en de Milieu-inspectie gesteld te worden, die mogelijks dan ook verdere actie kunnen ondernemen richting de overtreder.

 

Naast restafval is het sorteren bij de pmd-fractie al langer gekend, indien het echter niet helemaal duidelijk is kan u hier meer informatie terugvinden.

 

 

Zowel de pmd- als restafvalzakken kan u bij ons bestellen.

Onze zakken voldoen trouwens al aan de vereiste normen van 2025.

 

Bij vragen of opmerkingen mag u ons steeds contacteren.