Image
Afvalstromen

Afvalstromen

Welke soorten afval halen we op?

SEMI-ONDERGRONDSE, VOLLEDIG ONDERGRONDSE CONTAINERS EN ROLCONTAINERS

Voor de semi-volledig ondergrondse containers en rolcontainers komen volgende soorten afval in aanmerking:

 • Restafval
 • Papier/karton
 • PMD+
 • Glas 
 • GFT / SWILL

AFZETCONTAINERS:

Voor de afzetcontainers komen volgende soorten afval in aanmerking:

 • Gemengd afval / Grof Huisvuil
 • Bouw & sloop
 • Steenpuin
 • Groenafval
 • Hout
 • Zuivere grond
 • Papier en karton
Restafval

RESTAFVAL

Restafval: In deze container wordt al het niet-recycleerbaar afval gedeponeerd dat niet in de andere categoriën thuis hoort. Om hygiënische redenen mag het afval niet los in de container gedeponeerd worden, maar dient het eerst in afvalzakken verpakt te worden.

Wat mag niet in de restafvalcontainer? Recycleerbare afvalstoffen zoals papier-karton, hout, metalen, folies, PMD enz. die selectief dienen te worden ingezameld [art.4.3.2. van VLAREMA (VLA), art. 18bis van het afvaldecreet (WAL), art; 19 van de ordonnantie afvalstoffen (BRU)], scherpe voorwerpen (tenzij veilig verpakt), Klein Gevaarlijk Afval, gasflessen, ...

Papier

PAPIER/KARTON

Papier en karton:  In de container kunnen alle standaard papier- en kartonsoorten worden gedeponeerd: papieren zakken, kartonnen dozen, printpapier, kranten, folders, tijdschriften (verwijder steeds de plastic folie), wc-rolletjes, ... Het papier mag los of in kartonnen dozen in de container. Gelieve de kartonnen dozen op te vouwen. 

Wat mag niet in de papiercontainer? Vervuild of vettig papier of karton, pizzadozen, keukenrol, doorslagpapier, behangpapier, cellofaanpapier, drankkartons. Plastic folie van verpakking bv. rond tijdschriften. Zeker geen plastic zakken gebruiken! Geen piepschuim (Isomo) in kartonnen dozen achterlaten.

Download hier onze sorteerwijzer papier-karton
PMD

PMD+

PMD+: Deze afkorting staat voor Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drankkartons.

Plastic verpakkingen: flessen, flacons, schaaltjes, vlootjes, bakjes, potjes, folies, en zakjes.
Metalen verpakkingen: blikken, spuitbussen, bakjes, schaaltjes, deksels, doppen, kroonkurken.
Drankkartons: fruitsappen, melkproducten, ...

Indien je PMD in een plastieken zak wenst te verzamelen en nadien zo in de container wilt werpen, dient dit de erkende blauwe PMD-zak te zijn. De erkende zak mag dus gevuld in de container. Bij alle andere zakken, ongeacht de kleur, is er een verbod om deze gevuld in de container te werpen. Wel mag je de zak eerst ledigen in de PMD-container en nadien de lege zak in de RESTAFVAL-container werpen.

Wat mag niet in de PMD+ container?  

 • Piepschuim (isomo),
 • Aluminiumfolie,
 • Verpakkingen bestaande uit een mix van materialen die niet van elkaar kunnen gescheiden worden,
 • Verpakkingen met gevarenpictogrammen, ...
 • Bedrijfsmatige of industriële verpakkingen en palletfolies à deze moeten via een aparte ophaling in plasticfolie aangeboden worden.

Download hier onze sorteerwijzer voor PMD
Glas

GLASAFVAL

Glasafval: Witte en gekleurde glazen flessen en bokalen waarvan steeds het deksel of de dop eraf geschroefd is. Een zeer groot deel van het jaarlijks verbruikte glas wordt gerecycleerd. Het inzamelen van oud glas is dus van groot belang voor het milieu en de afvalberg. Tevens brengt het recycleren van oud glas een grote energiebesparing met zich mee. Om een goede recyclagebasis te verkrijgen, wordt het glas reeds gescheiden bij de inzameling: transparant en gekleurd glas. 

Wat mag niet in de glascontainer? Ovenschotels en kookplaten, porselein en aardewerk, stenen flessen en kruiken, kristal, vensterglas en ruiten, spiegels, TL-lampen en lampen. 

Download hier onze sorteerwijzer glas
Organisch afval

BIOLOGISCH AFBREEKBAAR KEUKENAFVAL EN ETENSRESTEN SWILL

Onverpakte levensmiddelen/Keuken- en etensresten: Gekookte etensresten, saus, soep, gronten en fruit, brood, deegwaren, etensresten.

Verpakt Levensmiddelen: Onverpakte levensmiddelen, groenten en fruit verpakt in folie, netjes,schaaltjes, verpakte levensmiddelen (kaas, charcuterie, beleg, pizza, ...), diepvriesproducten, verpakte foodproducten, melkproducten (yogourt, enz.)

Wat mag niet in deze container? 

Onverpakte levensmiddelen/Keuken- en etensresten: niet-organische stoorstoffen zoals bestek en servetten, verpakkingen, verpakte levensmiddelen, mosselen, tuinafval, theezakjes, koffiepads, ... Beenderen, vet en oliën (via aparte ophaling)
Verpakte levensmiddelen: Verpakte levensmiddelen in glas of blik, mosselen, theezakjes, koffiepads, tuinafval, ... Beenderen, vet en oliën (via aparte ophaling)

Download hier onze sorteerwijzer keukenafval, etensresten en levensmiddelen

GEMENGD AFVAL / GROF VUIL

Grof vuil: Verhuizen, een grondige opruimbui, verbouwen, ,... brengt een berg afval met zich mee. Het afval dat in deze containers wordt gedeponeerd, wordt gesorteerd en gerecycleerd. In een container grof huisvuil kunnen volgende afvalsoorten gestort worden: losse inboedel die te groot is om met het huisvuil mee te geven zoals banken, tafels, stoelen , kasten en andere meubels.

Wat mag niet in een grof vuil afzetcontainer? Asbesthoudende materialen, autobanden, batterijen en accu's, chemische stoffen zoals verfresten en spuitbussen, teerhoudend asfalt, schoorsteenpuin, roetresten, dakleer en dakgrind, organisch afval en elektronische apparatuur (wit- en bruingoed) AEEA.

BOUW- EN SLOOPAFVAL 

Bouw- en sloopafval : In de container mag gemengd bouwafval worden gestort dat vrijgekomen is tijdens bouw-, renovatie- en sloopwerken. Het moet wel om afval gaan dat specifiek met de bouw te maken heeft zoals hout, metaal, plastic, isolatiemateriaal, glas, papier/karton.

Wat mag niet in een bouw-en sloop afzetcontainer? Geen bouw-vreemd afval zoals een fiets, tuinafval, electronische apparaten (AEEA), plastiek en huishoudzakken. Ook gevaarlijk afval, organisch afval en losse grond of zand (alleen aanhangend toegestaan) horen niet thuis is deze container.

STEENPUIN

Steenpuin: In de container mag enkel zuiver puin en steenachtig afval worden gestort zoals bakstenen, dakpannen, beton, natuursteen, keien, klinkers of tegels zonder glazuur, cement (uit de zak verwijderd), chape, metselwerk en welfsels (betondallen). 

Wat mag niet in een steenpuin afzetcontainer?  Asbesthoudend bouwafval zoals Eternit-golfplaten, asbestleien, isolatie met vrije asbest, isolatiemateriaal, roofing, asfalt, porselein (WC-potten, lavabo’s…), gipsproducten; cellenbeton of gipsplaten, puin met roet, gevaarlijke en toxische producten, vreemde voorwerpen die de verwerking en recyclage kunnen verhinderen zoals plastic, papier, hout 

GROENAFVAL

Groenafval: Groenafval is een zuivere fractie dat verwerkt wordt tot hoogwaardig compost. Het gaat uitsluitend om tuinafval zoals wortelstronken, struiken, gemaaid grais, snoeihout en haagsnoeisel.,..

Wat mag niet in een groenafval afzetcontainer? Alles wat niet composteert zoals: aanhangende vervuilde grond en zand, hout, puin, papier, plastics, verpakkingen, ijzer, vervuild plantsoenafval. Keukeafval hoort niet bij het groenafval!

HOUTAFVAL 

Houtafval: zowel behandeld als onbehandeld hout kan opgehaald worden zoals: tafels, kasten, deuren, stoelen, vezelplaten, sloophout, multiplex, bekistinghout, fruit- en groentekisten, perspaletten, triplex, hardboard,zachtboard. Met minimum aan vernis, verf, metaaldelen (nieten, klemmen, spijkers, schroeven). 

Wat mag niet in een hout afzetcontainer? Hout bevuild met cement, olie, gevaarlijke stoffen, duurzaamheidsmiddelen (vb. brandvertragers), plastiek, teer, bouwspecie, draad,. Dekbedekking, groen hout, wortels en stronken en geïmpregneerd hout horen ook niet thuis in een houtcontainer. De diameter van de metaaldelen moet kleiner zijn dan 10 mm.

ZUIVERE GROND

Zuivere grond: Een huis bouwen, een zwembad graven of een tuin heraanleggen kan een enorme zandberg met zich meebrengen. De grond wordt gerecycleerd en moet zuiver van aard zijn.

Wat mag niet in een grond afzetcontainer? Vervuilde grond wordt niet aanvaard.

Overzicht afval

Het noorden kwijt ? Neem dan even ons handig overzicht er bij en u bent meteen weer mee met de laatste sorteerregels ......! 

Download hier onze sorteerwijzer algemeen overzicht